Avoider

2012/03/31

Avoider - เกมตรรกะที่งานของผู้เล่นที่จะย้ายตารางสีฟ้า, บ้านหลังหนึ่ง, แดง, น้ำเงินอีก ความยากคือการที่จะอยู่บนสนามของสองสี่เหลี่ยมและย้ายสมมาตรและความต้องการที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งหมด


วีดีโอ:


ความสนใจ! ไฟล์ทั้งหมดที่มีอยู่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียนหรือโปรแกรมที่พบในโดเมนสาธารณะในอินเทอร์เน็ตถ้าบางไฟล์ละเมิดสิทธิของคุณ, กรุณาแจ้งให้เราทราบ
ความคิดเห็น:
      แนะนำ
    • ใส่จำนวน: