ฮิลล์ of Glory : สงครามโลกครั้งที่สอง

2011/12/30


ฮิลล์ of Glory : สงครามโลกครั้งที่สอง -- ในเกมนี้งานของผู้เล่นเพื่อให้สะท้อนถึงการโจมตีจำนวนมากของกองกำลังศัตรูจากบังเกอร์ของพวกเขาโดยใช้อาวุธต่างๆ

วีดีโอ:


ความสนใจ! ไฟล์ทั้งหมดที่มีอยู่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียนหรือโปรแกรมที่พบในโดเมนสาธารณะในอินเทอร์เน็ตถ้าบางไฟล์ละเมิดสิทธิของคุณ, กรุณาแจ้งให้เราทราบ
ความคิดเห็น:
      แนะนำ
    • ใส่จำนวน: