ไฟล์ทั้งหมดที่โพสต์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและการศึกษาทั้งเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการโฮสติ้งหรือบุคคลใดธรรมชาติหรือตามกฎหมายอื่น ๆ ที่ไม่สามารถแบกชื่อเล่นซึ่งรับผิดชอบสำหรับวัสดุที่โพสต์ หากคุณเชื่อว่าทุกไฟล์ที่วางไว้กับการละเมิดสิทธิของคุณทันทีติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำจัดของการกระทำผิด